Vše pro báječné děti
BAJOBABY – vše pro báječné děti
Logo
Po - Pa: 09:00 - 18:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU bajobaby.CZ

 

PROVOZOVATEL:

Romana Frištenská, Pionýrská 2821, 75661, Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 70328081, DIČ: CZ6558071300
Tel.: +420
E-mail: info@bajobaby.cz
Dále jako „prodávající“

 1. Prodávající
 2. Kupující
 3. Objednávka
 4. Zboží
 5. Odstoupení od smlouvy
 6. Cena
 7. Nárok na slevu
 8. Způsob platby
 9. Náklady na dodání, způsob platby, dodání a plnění
 10. Odpovědnost za vady, reklamační řád
 11. Zpracování osobních údajů
 12. Doručování
 13. Slevové poukazy, slevy a dárkové poukazy
 14. Platnost
 15. Závěrečná ustanovení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Prodávající tímto stanovuje v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele tyto obchodní podmínky, platné pro nákup na e-shopu bajobaby.cz

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bajobaby.czk uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1) Prodávající

Prodávajícím se rozumí provozovatel portálu (viz. Provozovatel), který je provozovatelem e-shopu, webové stránky www.bajobaby.cz, jako fyzická osoba.

2) Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická osoba – spotřebitel.  

Smlouvy, které jsou uzavírány kupujícím, se řídí zejména zákonem 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a Zákonem na ochranu spotřebitele, zák. č. č. 634/1992 Sb.

3) Objednávka

Návrh kupujícího na uzavření smlouvy je učiněn současně výběrem zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.bajobaby.cz, vyplněním kontaktních údajů, zvolením způsobu dodání a potvrzením objednávky kupujícím. Prodávajícím je smlouva akceptována odesláním potvrzení objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího. Prodávající je povinen potvrdit objednávku bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající se následně zavazuje zaslat kupujícímu na jeho e-mail potvrzení o uzavřené smlouvě včetně poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy.

4) Zboží

Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím e-shopu k prodeji a to zejména hračky, kojenecké a dětské oblečení, kojenecké potřeby, potřeby pro maminky. Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. Cena je platná po dobu, po kterou je zveřejněna. Zveřejněná cena může být před uzavřením smlouvy změněna na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Bez výslovného potvrzení upravené kupní ceny kupujícím kupní smlouva nevznikne. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

5) Odstoupení od smlouvy

Vyplněný formulář – společně s příslušným zbožím – odešlete na adresu: RomanaFrištenská, Pionýrská 2821, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Kupující má právo do čtrnácti pracovních dnů od doručení zboží toto neporušené a neopotřebované i s příslušenstvím (zejména návody, příbalovými letáky) včetně neporušené visačky a obalu vrátit na adresu prodávajícího a odstoupit tím od smlouvy. Kupující není povinen uvést důvod, pro který odstupuje od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Následně je povinen kupující vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 2. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžité prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodavajícímu odeslal.
 4. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6) Cena

Částka, která je u každého jednotlivého zboží uvedena je včetně DPH. Tato částka však neobsahuje náklady na dodání, které jsou uvedeny samostatně. Konečná částka, kterou bude kupující platit za zboží včetně jeho dodání, je uvedena na konci objednávky a bude potvrzena prodávajícím zasláním potvrzení objednávky.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením zboží.

7) Nárok na slevu

Každý kupující, jehož cena jednorázově objednaného zboží přesáhne 5000 Kč – včetně -, má automaticky nárok na přepravu zboží zdarma (toto platí pouze pro dopravu do ČR). Způsob platby a dopravy ovšem určuje prodávající. V případě, že kupující bude trvat na vlastní volbě z nabízeného způsobu platby a dopravy objednaného zboží, je povinen případný finanční rozdíl uhradit se sumou za objednané zboží.

8) Způsob platby

Kupující je oprávněn zvolit při nákupu zboží některou z těchto alternativ platby:

 1. Platba v hotovosti na dobírku.
 2. Platba převodem na účet.
 3. Platba kartou

 

9) Náklady na dodání, způsob platby, dodání a plnění

Kupující má možnost zaplatit zakoupené zboží na dobírku:

 1. Platba na dobírku;
  • PPL - 109 Kč.
  • Česká pošta - 139 Kč.

 

Pokud si kupující zboží, které bude zasláno v souladu s objednávkou na dobírku, nepřevezme, je povinen do 30 ti dní po uplynutí lhůty po kterou bylo zboží uschováno na poště uhradit prodávajícímu náklady na zaslání zboží.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

10) Odpovědnost za vady, reklamační řád

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a které kupující zakoupil prostřednictvím e-shopu www.bajobaby.cz

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, je kupující oprávněn vybrat si mezi odstoupením od smlouvy, slevou, či výměnou za nové bezvadné zboží, či opravou zboží. Pokud kupující neurčí včas způsob, jakým chce reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a spotřebitel ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu.

Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě nebo je vad více najednou, je kupující oprávněn požadovat výměnu za nové zboží, nebo může odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Vykazuje-li objednaná věc zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo věc nepřevzít. V takovém případě bude věc zaslána zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a věc kupujícímu odeslat znovu bez zbytečného odkladu.

Kupující je povinen reklamovat zakoupenou věc na níže uvedené doručovací adrese prodávajícího: Romana Frištenská, BAJOBABY,CZ, Pionýrská 2821, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu nepoškozené, v původním obalu.

Kupující je povinen vyzvednout si reklamovanou věc při odeslání zpět na jeho adresu. Náklady na zaslání kladně vyřízené reklamace nese prodávající. Kupující nese náklady na dodání reklamovaného zboží tehdy, pokud je zjevné, že kupující uplatňuje identickou vadu opětovně. Nepřevezme-li si kupující zaslané reklamované zboží, které mu prodávající vrací, je povinen zaplatit prodávajícímu za každý den uskladnění poplatek ve výši 0,1% kupní ceny zboží.

Nevyzvedne-li si kupující reklamovanou věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo věc prodat a započíst si poplatek za uskladnění proti částce získané prodejem věci. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc vyšší hodnoty, je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Prodávající je následně povinen vynaložit takové úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby byly tyto prostředky vyplaceny kupujícímu.

11) Zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji

Prodávající zpracovává osobní údaje a nakládá s nimi v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zák. 101/1998 Sb.

Vyplněné kontaktní údaje jsou užity pouze za účelem plnění práv a povinností ze smlouvy, prodávající je poskytne pouze externímu dopravci. Jiným třetím osobám je není prodávající oprávněn poskytnout.

Registrací dává kupující souhlas se zařazením svého jména, příjmení, kontaktní adresy, telefonu a e-mailu do databáze prodávajícího. Prodávající je oprávněn tyto informace uchovávat po dobu pěti let a může je užít pouze se souhlasem kupujícího pro zasílání obchodních sdělení.

12) Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 1. V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty kupujícího.
 2. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
 3. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
 4. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

13) Slevové poukazy, slevy a dárkové poukazy

Každý majitel slevového poukazu je povinen, chce-li uplatnit slevu na vybrané zboží, uvést kód slevového poukazu do "poznámek" na konci průchodu nákupním košem. Bez uvedení kódu slevového poukazu není možné uplatnit slevu na vybrané zboží.

Slevové poukazy jsou neslučitelné, tzn. že celková výše slevy nenarůstá počtem slevových poukazů.

Uplatnění slevových poukazů není slučitelné s nárokem na předem vyhlášené slevové akce e-shopu společnosti Romana Frištenská – Bajobaby.cz, ani na již zlevněné zboží. Takové zboží je možné zlevnit pouze ze své původní ceny.

Bližší informace o typech slevových poukazů a jejich vlastnostech naleznete níže.

 • Dárkové poukazy;
  • Na nákup dárkových poukazů se slevy nevztahují.

 

14) Platnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2019

15) Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bajobaby.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

 
 
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.